Modelo: Kriss Alcántara
Fotografía: Marco Chara

 Fotografía: Marco Chara


Modelo: Andrea Cifuentes.
Fotografía: Marco Chara


 Fotografía: Marco Chara


Modelo: Xoana Gonzalez
 Fotografía: Marco CharaModelo: Valquiria Aragón
Fotgrafía: Marco Chara

Modelo: Olinda Castañeda
Fotografía: Marco Chara

  Fotografía: Marco Chara